Mẫu cv xin việc hay và ấn tượng nhất hướng dẫn cách viết đơn xin việc kế toán, công nghệ thông tin, kinh doanh, bán hàng và nhiều mẫu cv thuộc nhiều ngành khác

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ LỚN

Mẫu CV xin việc dành riêng cho Kế toánMẫu CV xin việc dành riêng cho Kế toán

KẾ TOÁN HÀ NỘI là đơn vị không chỉ đào tạo kế toán, làm dịch vụ kế toán mà còn cung cấp các buổi hướng dẫn viết cv xin việc miễn phí cho sinh viên học viên.

Hôm nay buổi hướng dẫn viết cv xin việc dành riêng cho kế toán. Do mỗi ngành mỗi đặc thù khác nhau. 

Một CV xin việc gồm rất nhiều phần : Tự bạch bản thân, mục tiêu nghề nghiệp trong tương lai, kinh nghiệm, kỹ năng...sau đây là mẫu đơn xin việc cho kế toán
                                                                                                           
ĐƠN XIN VIỆC


Vị trí dự tuyển:  KẾ TOÁN TỔNG HỢP/ KẾ TOÁN TRƯỞNG
Lý lịch cá nhân
Họ và tên ứng viên        :            Nữ       
Ngày sinh                     : 01/01/1980
Nơi sinh                        :                                                    Quốc tịch: ......................................................... Việt Nam
Số CMND                     :                                                    Ngày cấp: 01/01/2001
Nơi cấp                                    :
Địa chỉ thường trú         :
Địa chỉ liên hệ                :
Số điện thoại liên lạc:
Nhà riêng:                        
Tình trạng gia đình:   Đã kết hôn
Số con hiện có: có 01 con
Sức khỏe:                                                                               
Sức khỏe tốt.
Công tác:
Đồng ý công tác ở vùng khác trên lãnh thổ Việt Nam trong thời gian ngắn.

Trình độ học vấn
Từ ..../...../1994.đến...../......./1997
Trường PTTH Ngô Quyền
Tốt nghiệp PTTP loại TB
Từ T09/1997 đến T11/2000
Trường ĐH Kinh Tế (Hệ Cao Đẳng)
Ngành học:  Kế toán - Kiểm toán
Cử nhân Cao Đẳng Kinh tế (TN loại TB)
Từ T09/2005 đến T12/2006
Trường ĐH Kinh Tế
Ngành học: Kế toán - Kiểm toán
Cử nhân Kinh tế
(TN loại TB khá)

Từ T10/2009 đến T04/2010

Các chứng chỉ khác đạt được
Chứng chỉ Kế toán Trưởng
.......................................................
Xếp loại văn bằng
Giỏi
...........................................

Trình độ ngoại ngữ:
(yếu, trung bình, khá, giỏi, xuất sắc)
Ngôn ngữ
Nghe
Nói
Đọc
Viết
Anh văn
TB
TB
TB
TBKhả năng vi tính:

Liệt kê các phần mềm có thể sử dụng được
Vi tính văn phòng
MS office: winword, excel, powerpoint
Phần mềm kỹ thuật
..........................................................................................................
Đồ họa
..........................................................................................................
Khác
Phần mềm kế toán: Kế toán VN. Vnet, Asian,
Các khóa huấn luyện
Tên khóa học
Chứng chỉ Kế toán trưởng

.....................................
.....................................
…………………………..Đơn vị tổ chức
Viện kế toán & Quản trị DN

…..................................
…………………………..
Thời gian học
11/2010 đến 04/2011
.......................
......
….............................
……………………….Văn bằng
Chứng chỉ do Trường ĐH Kinh Tế cấp
..…............................
.….............................

Quá trình làm việc
Từ năm đến năm
Tên Công ty
Chức danh
Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp
Từ 07/07/2010
Đến nay
Công ty AA
(Do Honda ủy nhiệm)
Kế toán trưởng


Lĩnh vực kinh doanh
-       Mua bán xe gắn máy
-       Dịch vụ sửa chữa xe máy
Mức lương
10tr
Nhiệm vụ chính: Kế toán trưởng
-       Thiết lập và thực hiện chính sách quản trị tiền mặt của công ty nhằm đảm bảo có đủ lượng tiền đáp ứng các nhu cầu thanh toán ngắn hạn.
-       Xây dựng, theo dõi và đánh giá về kế hoạch ngân sách của công ty.
-       Duy trì khả năng thanh khoản của công ty và đảm bảo có đủ nguồn tài chính cho công ty
-       Lập hồ sơ vay Ngân hàng
-       Giải ngân, theo dõi lãi vay, nợ gốc phải trả
-       Tổ chức và vận hành hệ thống kế toán, lưu trữ chứng từ, sổ sách, báo cáo và các tài liệu liên quan một cách hệ thống và chuyên nghiệp.
-       .Quyết toán thuế, báo cáo tài chính. Theo doi cac phần hành kế toán, cân đối thuế, làm việc với cơ quan thuế
Từ năm đến năm
Tên Công ty
Chức danh
Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp
Từ T06/2006
Đến T06/2010
Công ty TNHH ABC
Phó phòng kế toán

Chị Uyên – Kế toán trưởng
Chị Nhung  – Giám Đốc Tài Chính
Lĩnh vực kinh doanh
-          Mua bán thiết bị văn phòng
-          Cho thuê máy chiếu, máy photocopy
Mức lương
6.5tr
Nhiệm vụ chính: Theo dõi tất cả các phần hành kế toán
-          Kiểm tra, chỉnh sửa các định khoản
-          Kiểm tra bảng đối chiếu công nợ
-          Lập báo cáo thuế hàng tháng., báo cáo tài chính hàng năm
-          Lập báo tuần, tháng,quý về doanh thu và lợi nhuận

Lý do thôi việc
-          Tình hình tài chính công ty không ổn định do mở thêm các chi nhánh không đù vốn để kinh doanh, hàng hóa bán chậm không đủ tiền để xoay vòng

Từ năm đến năm
Tên Công ty
Chức danh
Tên và chức vụ của cấp trên trực tiếp
Từ 01/07/2002
đến 31/05/2006
Công ty TNHH BBB
Kế toán công nợ và chi phí công trình
Anh Dũng – Kế toán trưởng
Lĩnh vực kinh doanh
-          Xây dựng dân dụng: trường học, chung cư, nhà khách tỉnh ủy...
(thi công 100% vốn ngân sách)
Mức lương
4tr đồng
Nhiệm vụ chính
-          Theo dõi chi phí NVL nhập xuất tại công trình
-          Theo dõi chi phí CCDC và tính khấu hao TSCĐ tại công trình
-          Theo dõi khối lượng, giá trị thầu phụ thi công
-          Giải chi sổ quỹ công trình
-          Phối hợp với Kế toán thầu phụ theo dõi chi phí công trình
Lý do thôi việc
Công ty giảm biên chế do Công ty thu hẹp quy mô (từ hơn 100nv bộ phận gián tiếp: bảo vệ, thủ kho, kỹ thuật, nv các phòng ban giảm chỉ còn hơn 30nv toàn công ty)


Người giới thiệu
Tên người giới thiệu
................................
Tên Công ty
...........................
Chức vụ
.........................
Quan hệ
...........................
Điện thoại
......................

Tôi xin xác nhận tất cả các lời khai trong đơn xin việc này là đúng và chính xác.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 28  tháng 10 năm 2012
                                                                                                Chữ ký của ứng viên


Chúng tôi còn nhiều mẫu cv xin việc khác tại đây. Mời bạn tham khảo : Mẫu CV xin việc

                                                                                                 __________________

Responses

0 Respones to "Mẫu CV xin việc dành riêng cho Kế toán"

Đăng nhận xét

TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Footer Widget#1

Return to top of page