Mẫu cv xin việc hay và ấn tượng nhất hướng dẫn cách viết đơn xin việc kế toán, công nghệ thông tin, kinh doanh, bán hàng và nhiều mẫu cv thuộc nhiều ngành khác

CHƯƠNG TRÌNH ƯU ĐÃI GIẢM GIÁ LỚN

Khi thuê nhà của cá nhân phải nộp những loại thuế gì?Khi cá nhân có nhà cho thuê và muốn mua được hóa đơn của cơ quan thuế để giao cho bên thuê nhà thì các nhân có nhà cho thuê phải nộp các loại thuế sau: thuế môn bài, thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân.
Chú ý: Kể từ ngày 1/9/2014, Khi Thông tư 119/2014/TT -BTC có hiệu lực thì hộ gia đình, cá nhân có tài sản cho thuê mà tổng số tiền cho thuê trong năm thu được từ 100 triệu đồng trở xuống hoặc tổng số tiền cho thuê trung bình hàng tháng trong năm từ 8,4 triệu đồng trở xuống không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng và thuế TNCN. Cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ đối với trường hợp này. Doanh nghiệp đi thuê phải sử dụng Bảng kê thu mua hàng hóa, dịch vụ mua vào 01/TNDN, kèm theo hợp đồng thuê địa điểm và chứng từ thanh toán để làm chứng từ hạch toán chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.
Doanh thu hàng năm trên 100 triệu đồng trở lên thì phải nộp các loại thuế sau:
1. Thuế môn bài:
Theo năm : 1 triệu đồng/năm.
2. Thuế giá trị gia tăng:
Đây là loại thuế nộp theo tháng, tính theo từng tháng bạn cho thuê.
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp được tính theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng theo K.2, Đ.13 Thông tư 219/2013/TT-BTC. 
Số thuế giá trị gia tăng phải nộp theo phương pháp tính trực tiếp trên giá trị gia tăng bằng tỷ lệ % nhân với doanh thu áp dụng.
 
Thuế GTGT phải nộp  = Doanh Thu X 5%
 
3. Thuế thu nhập cá nhân: 
Thuế TNCN phải nộp = Doanh thu x 5%
LƯU Ý: Bắt đầuTừ 1-1-2015, cá nhân cho thuê nhà có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm đóng thuế thu nhập cá nhân 5% trên doanh thu thay vì phải căn cứ vào thu nhập chịu thuế, tỷ lệ phần trăm trên doanh thu, giảm trừ gia cảnh và biểu thuế suất lũy tiến như trước. 
 
Theo quy định mới tại Luật thuế số 71/2014/QH13, cá nhân cho thuê nhà có sẽ phải đóng các loại thuế như sau: thuế môn bài (1 triệu đồng/năm); thuế giá trị gia tăng (5% trên doanh thu) và thuế thu nhập cá nhân (5% trên doanh thu). 
 
Trong đó:
- Doanh thu để tính thu nhập chịu thuế TNCN được xác định theo hợp đồng. Trường hợp bên thuê trả tiền thuê trước cho nhiều năm thì doanh thu để tính thu nhập chịu thuế được phân bổ cho số năm trả tiền trước hoặc xác định theo doanh thu trả tiền một lần.
 
Cụ thể các tính và có ví dụ các bạn xem tại đây: Cách tính thuế thu nhập cá nhân 

 
I - Hồ sơ kê khai
            - Hợp đồng thuê nhà.
            - Giấy chứng minh phô tô công chứng của cá nhân cho thuê nhà.
            - Giấy giới thiệu của DN cho người đi thuê nhà.

         Chi cục Thuế hướng dẫn cá nhân cho thuê tài sản khai thuế doanh thu cho thuê từ ngày 01/01/2015 để làm cơ sở xác định thuế GTGT, thuế TNCN theo mẫu 01/KK-TTS ban hành kèm theo Công văn số 17526/BTC-TCT ngày 01/12/2014 về triển khai thựchiện một số nội dung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế . Chi cục Thuế căn cứ tình hình thực tế hoạt động cho thuê tài sản trên địa bànhoặc địa bàn tương đương để xác định doanh số cho thuê phù hợp.

Bộ hồ sơ đầy đủ gồm các giấy tờ ghi trên được bán tại các Chi cục Thuế.
Thời hạn kê khai và nộp thuế chậm nhất 10 ngày kể từ ngày ký Hợp đồng thuê nhà
 
Lưu ý: .Nếu doanh nghiệp nộp thay cho cá nhân có nhà cho thuê các khoản thuế trên thì thể hiện rõ trong hợp đồng để tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN.
Nộp thay thuế cho chủ nhà, được miễn hóa đơn khi hạch toán tiền thuê nhà của cá nhân
Công văn số 2697/CT-TTHT ngày 27/3/2015 của Cục Thuế TP. HCM về chính sách thuế 
"Trường hợp Công ty từ ngày 01/01/2015 ký hợp đồng thuê nhà của cá nhân để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty với tiền thuê là 150 triệu đồng/năm, nếu trong hợp đồng thuê có thỏa thuận bên đi thuê là người nộp thuế thì Công ty có trách nhiệm khấu trừ 5% thuế GTGT và 5% thuế thu nhập cá nhân trên số tiền thuê nhà phải trả đã bao gồm thuế và nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước. Trường hợp này cá nhân cho thuê nhà không phải đề nghị cơ quan thuế cấp hóa đơn lẻ để xuất giao cho Công ty; các hồ sơ chứng từ như: hợp đồng thuê nhà, chứng từ thanh toán tiền, chứng từ khấu trừ thuế là căn cứ để Công ty tính vào chi phí được trừ khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN."

[Read More...]


Tính Thuế TNCN với thu nhập làm đêm, làm thêm giờ như thế nàoCông văn Số:11825/CT-TTHT về thuế TNCN quy định: Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế

TỔNG CỤC THUẾ                             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC THUẾ TP HCM Độc lập - Tự do- Hạnh phúc

           Số:11825/CT-TTHT

        V/v: Thuế thu nhập cá nhân              Tp Hồ Chí Minh, ngày 31  tháng 12 năm 2014


Kính gửi: Công ty TNHH ITO Việt Nam

Địa chỉ: 248A Nơ Trang Long, P.12, Q.Bình Thạnh, TP.HCM

Mã số thuế: 0311888028

       

Trả lời văn bản số 02/2014/CV/THUE ngày 24/12/2014 của Công ty về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với khoản tiền lương làm việc trong những ngày nghỉ phép năm, Cục Thuế TP có ý kiến như sau:

Căn cứ Điểm i Khoản 1 Điều 3 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập cá nhân (TNCN) quy định các khoản thu nhập được miễn thuế:

“Thu nhập từ phần tiền lương, tiền công làm việc ban đêm, làm thêm giờ được trả cao hơn so với tiền lương, tiền công làm việc ban ngày, làm việc trong giờ theo quy định của Bộ luật Lao động. Cụ thể như sau:

i.1) Phần tiền lương, tiền công trả cao hơn do phải làm việc ban đêm, làm thêm giờ được miễn thuế căn cứ vào tiền lương, tiền công thực trả do phải làm đêm, thêm giờ trừ (-) đi mức tiền lương, tiền công tính theo ngày làm việc bình thường.

Ví dụ 2: Ông A có mức lương trả theo ngày làm việc bình thường theo quy định của Bộ luật Lao động là 40.000 đồng/giờ.

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày thường, cá nhân được trả 60.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

60.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 20.000 đồng/giờ

- Trường hợp cá nhân làm thêm giờ vào ngày nghỉ hoặc ngày lễ, cá nhân được trả 80.000 đồng/giờ thì thu nhập được miễn thuế là:

80.000 đồng/giờ – 40.000 đồng/giờ = 40.000 đồng/giờ

…”

Trường hợp của Công ty theo trình bày, có thanh toán tiền lương cho người lao động làm việc trong những ngày nghỉ phép năm với mức bằng 300% đơn giá tiền lương so với làm việc ngày thường thì phần thu nhập chênh lệch được trả cao hơn so với tiền lương làm việc ngày thường là thu nhập được miễn thuế TNCN theo quy định nêu trên.

Cục Thuế TP thông báo Công ty biết để thực hiện theo đúng quy định tại văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này.Nơi nhận:  

- Như trên;

- P.KT2;

- P.PC;    

- Lưu VT; TTHT.  


 KT. CỤC TRƯỞNG

PHÓ CỤC TRƯỞNG

Trần  Thị  Lệ  Nga  
 
[Read More...]


TRUNG TÂM KẾ TOÁN HÀ NỘI

Footer Widget#1

Return to top of page